Hoc David

Project Manager in Hanoi, Vietnam

Hoc David

Project Manager in Hanoi, Vietnam

Sign up for my newsletter

www.dautugi.vn Kênh youtube

www.jfx.asia Quỹ Noloss

www.jfx.com.vn Quỹ giao dịch JFX

www.forex.vn FX không biên giới

www.forex.edu.vn Các khóa học Free

www.hn.com.vn Chiến lược Marketing IB FX

www.giaiphapforex.com Những công cụ FX

www.dautuhanghoa.com Hàng cà phê Dầu Vốn lớn

www.tpj.com.vn Những kênh đầu tư cùng David

  • Work
    • CEO Natureforex in Vietnam
  • Education
    • MBA
    • Latrobe
Testimonials
alo/zalo 0987732228 Nhận ngay các chiến lược cùng David Hiện tại với chiến lược
Đăng ký Zalo
1. Hàng hóa chính thống của sở GDHH Việt nam đang có những cơ hội 2. Những giá trị thực tại của Trade Coin ETH và btc an toàn 3. Quỹ hedging và những điều buy sell Eur trong chiến thuật chuyển giá 4. Chứng khoán và các mô hình dài hạn 5. Vàng và cơ hội 2019 2020
Hiệu quả cùng David
Alo/ zalo 0987732228 HOẶC ĐĂNG KÝ DƯỚI ĐÂY ĐỂ DAVID LIÊN LẠC LẠI NGAY . TRÂN TRỌNG CẢM ƠN BẠN
Liên hệ
Contact Me